Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Kostprijscalculatie

Kostprijscalculatie

Kostprijscalculatie

Betrouwbare en actuele financiële cijfers zijn onmisbaar voor de besturing van het bedrijf. Financiële cijfers moeten niet beperkt blijven tot geschiedschrijving, maar ook worden gebruikt voor frequente bewaking op het realiseren van plannen en het tijdig bijsturen hiervan. In onze visie begint financieel management met een actueel systeem van kostprijsberekening. Hiermee wordt het mogelijk om betrouwbare voor- en nacalculaties te maken en vormt het ook de basis voor het jaarlijkse exploitatieplan.

Doel:
Een goed systeem van kostprijsberekening is het begin van financieel management van een bedrijf omdat van daaruit de verkoopprijs wordt bepaald. In deze training verwerven de deelnemers inzicht in de verschillende componenten die deel uitmaken van de kostprijs(berekening).

Doelgroep:
Ondernemers/managers die in de positie zijn beleidsbeslissingen te nemen op het niveau van de investeringen.

Vereiste opleiding:
Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
4 lesdagen van 3 uur per lesdag.

Te behandelen onderwerpen:

  • ontwerp van een kostprijssysteem
  • kostenterminologie en kostprijscomponent
  • kostenstromen en kostprijsberekening vanuit diverse perspectieven
  • verwerking van kosten uit gemeenschappelijke productieprocessen
  • verwerking van kosten uit dienstverlenende activiteiten
  • customer profitability analyses: verschillen in kosten tussen klantgroepen

 

Overige trainingen

Activiteiten

  • Geen activiteiten op komst.

Kleine ondernemers maken een natie groot