Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Balans Lezen

Balans Lezen

Balans Lezen

Aan de hand van de cijfers die in de loop van het jaar worden vastgelegd in de boekhouding, kunnen aan het eind van dat jaar een balans en een resultatenrekening worden opgesteld. In eerste instantie worden deze overzichten opgesteld ten behoeve van de leiding van de onderneming. De genoemde overzichten met de erbij behorende toelichting, vormen de interne of bedrijfseconomische jaarrekening. In de tweede plaats moet een financieel-overzicht worden opgesteld ten behoeve van de fiscus. Aangezien de overheid belasting heft over de door de onderneming gemaakte winst, wenst de fiscus jaarlijks te beschikken over een balans en een berekening van het behaalde resultaat. De aan de fiscus te verstrekken informatie moet voldoen aan speciale regels, vastgelegd in belastingwetten. De ten behoeve van de fiscus opgestelde jaarrekening noemt men de fiscale jaarrekening; zij doet dienst als verantwoordingsmiddel.

Doel:
In deze training krijgt de ondernemer inzicht in de cijfers die in een jaarrekening voorkomen en leert hij/zij de samenhang van de posten inzien.

Vereiste vooropleiding:
tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Doelgroep:
Functionarissen/ondernemers die betrokken zijn bij de beoordeling en bij de beleidsontwikkeling en -implementatie van financiele cijfers

Duur:
3 lesdagen van 3 uur per lesdag

Te behandelen onderwerpen:

  • totstandkoming van de posten
  • debiteuren
  • crediteuren
  • voorraden
  • eigen vermogen
  • schulden (korte en lange termijn)
  • opbrengst verkopen

Overige trainingen

Activiteiten

  • Geen activiteiten op komst.

Kleine ondernemers maken een natie groot