Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Trainingsoverzicht

Trainingsoverzicht

Voor het inschrijfformulier klik hier.

 • Administratieve organisatie en interne controle

  boekhoudenDeze training is gericht op de analyse en verbetering van de administratieve organisatie, het opzetten en uitbouwen van management control systemen en het opzetten van het begroting- en budgetteringssysteem. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Balans Lezen

  Balans lezenIn deze training krijgt de ondernemer inzicht in de cijfers die in een jaarrekening voorkomen en leert hij/zij de samenhang van de posten inzien. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Basis Logistiek Management

  logistiek managementDoel van de training is de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen en vaardigheden aan te leren om de goederen -en dienstenstromen binnen hun organisatie zo goed mogelijk te beheersen. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Basis Marketing

  groepsfoto-training-basis-marketing-tbv-ondernemers.jpgDe training “Basis Marketing” heeft als doel de kleine ondernemers kennis te laten maken met de marketing wetenschap en hen in staat te stellen in hun bedrijf het toe te passen ten gunste van een beter bedrijfsresultaat. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Basiskennis Boekhouden

  Training-basiskennis-boekhouden-tbv-ondernemers.jpgOm bewust bezig te zijn met de ontwikkeling van een bedrijf of organisae, is het belangrijk de financiële stromen binnen een organisatie in kaart te brengen en ze te begrijpen. Het is immers van groot belang dat een ondernemer goed weet wat er uitgegeven en wat er verdiend wordt. Een boekhouding is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Bedrijfsmanagement

  bedrijfmanagementHet doel van deze training is de ondernemer en de aankomende manager door theoretische lering en praktische voorbeelden kennis en inzicht te verschaffen op het gebied van basismanagement begrippen, de organisatie en het in kaart brengen van de organisatiedoelen. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Begroting en budgettering

  boekhoudenMet deze training leert de deelnemer werken met financiële kengetallen en hoe uit de financiële cijfers management informatie verkregen wordt. Ook gaat het over de analyse van financiële cijfers en de verificatie van financiële verantwoording. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Beoordeling van financiële cijfers

  Financiering en investeringOm een goede ondernemer te zijn, is het ook belangrijk inzicht te hebben in posities van andere bedrijven. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Brieven Schrijven

  brieven schrijven.jpgDeze training stelt een individu in staat een correcte brief op te stellen waarbij alle relevante informatie is vermeld. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Competentie ontwikkeling

  gastspreker-training-persoonlijk-leiderschap.jpgHet belang van deze training is om de productiviteit van individuen tot de volle potentie te laten uitgroeien. De deelnemers ontdekken wat zij zelf kunnen en waar ze sterk in zijn. Ze leren vervolgens een plan te ontwikkelen om de minder sterke kanten te onderkennen en de goede kanten verder te ontwikkelen. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • De uurwerktheorie in het kader van de functioneringssamenhang

  uurwerktheorie-in-het-kader-van-de-functioneringssamenhang.jpgEen bedrijf of organisatie is te vergelijken met een uurwerk. Alle radertjes moeten op elkaar afgestemd zijn. Deze training draagt bij aan het bewustzijn van de medewerker over zijn of haar rol binnen de afdeling of het bedrijf. Hierdoor zal het functioneren van de medewerker verbeteren wat ten goede komt aan het total resultaat van de organisatie. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Financieel Management

  Training-Nickerie-Financieel-management-15-juni-2012-111.jpgDe kleine ondernemers kennis en vaardigheden bij te brengen om op adequate wijze een boekhouding op na te houden. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Financierings –en investeringsplan

  Financiering en investeringMet deze training wordt beoogd de trainee inzicht te verschaffen in vraagstukken met betrekking tot financiering en investering van een onderneming.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Gesprekstechnieken

  gesprekstechnieken.jpgMensen voeren iedere dag talloze gesprekken zonder daar bij stil te staan. Pas in bijzondere situaties ben je je bewust van je gesprekstechnieken. Deze training beoogt deelnemers, naast oefening in basis communicatietechnieken, de belangrijkste stappen binnen verschillende soorten gesprekken aan te leren. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Gesprekstechnieken voor HRM en PZ-functionarissen

  Gesprekstechnieken-435.jpgVandaag de dag is het voor iedere professional essentieel geworden basis gesprekstechnieken te beheersen. Wil men een goed beeld van de sollicitant krijgen of een medewerker zijn functioneren bespreken, dan zal hij/zij goede gespreksvaardigheden nodig hebben. Deze training geeft specifiek kennis en inzicht over gesprekken op het gebied van Human Resources... Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Het schrijven van een bedrijfsplan

  schrijven van een bedrijfsplan.jpgEen bedrijfsplan is een hulpmiddel voor een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering. Het stelt het bedrijf in staat activiteiten te plannen, te coördineren, op elkaar af te stemmen op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. In de training leren de deelnemers een bedrijfsplan op te zetten. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Interior Design en Decoration

  interior design en decoration.jpgBij het verkopen van een product of dienst gaat het niet alleen om gebruikseigenschappen of kwaliteit. Het oog wil ook wat. Dat geldt ook voor de omgeving waar het contact met de klant plaats vindt. In deze training Interior Design en Decoration leren deelnemers over het belang van inrichting en vormgeving van bedrijfsruimten en etalages. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Introductie tot persoonlijke financiële planning

  Balans lezenWelvaart is geen toeval. Het is het resultaat van een combinatie van hard werken en verstandig omgaan met uw inkomen, oftewel een goede financiële planning. Deze training biedt de deelnemers inzicht en kennis hierover. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Investeer in uw werkomgeving en bedrijf (I-WEB)

  i-webHet succes van een bedrijf hangt niet alleen af van de persoon die het bedrijf leidt. Zonder gemotiveerde medewerkers kan een bedrijf niet draaien. In deze training krijgen de deelnemers inzicht in en kennis over het belang van een goede werkomgeving. Ook andere factoren die de productiviteit van de medewerkers beïnvloeden komen aan de orde. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Klantvriendelijkheid

  training-klantvriendelijkheid-Nickerie.jpgKlantvriendelijkheid gaat er over om de manier van werken in het bedrijf af te stemmen op klanten zodat die tevreden zijn en de volgende keer weer terug komen. In deze training leert de deelnemer de beginselen van klantvriendelijkheid en communicatie. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Kostprijscalculatie

  kostprijscalculatieEen goed systeem van kostprijsberekening is het begin van financieel management van een bedrijf omdat van daaruit de verkoopprijs wordt bepaald. In deze training verwerven de deelnemers inzicht in de verschillende componenten die deel uitmaken van de kostprijs(berekening). Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Kwaliteitsmanagement voor ondernemers

  kwaliteitsmanagement voor ondernemers.jpgOm als bedrijf geld te kunnen verdienen, moet de kwaliteit van het product in orde zijn. Het is ook voor kleine ondernemingen belangrijk te weten wat de kwaliteitseisen zijn en hoe de processen verlopen om tot die kwaliteit te komen. In deze training gaat het over die processen.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Marktonderzoek

  marktonderzoek.jpgDeze training is er op gericht deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de methodieken voor het doen of laten doen van deugdelijk onderzoek in en over de markten waar zij hun goederen en diensten aanbieden.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Notuleren

  Fotos-notuleren-tbv-SBB-(39).jpgDe vaardigheden verwerven om rekening houdend met de doelstellingen en de doelgroep op een professionele manier het verslag van een vergadering te maken. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Ondernemerschapsontwikkeling

  Training-effectief-coachen-tbv-ondernemers.jpgVaak wordt gezegd dat ondernemerschap aangeboren moet zijn en dat je het niet kan leren. De SPWE is deze mening niet toegedaan. Daarom is deze training ontwikkeld vanuit de gedachte dat ondernemers niet alleen zo geboren zijn, maar ook getraind en gevormd kunnen worden. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • People and Productivity

  people and productivity.jpgDe Training “People and Productivity” heeft als doel het verhogen van de efficiency alsook het aanscherpen van skills op het gebied van productiviteit. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Personeelsmanagement

  Training-personeelsmanagement-Nickerie.jpgAls een bedrijf zich goed ontwikkelt, krijgt de ondernemer vroeg of laat te maken met personeel. Daar goed mee omgaan is een vak apart. Deze training geeft de deelnemer inzicht in en kennis op het vlak van personeelsmanagement. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Persoonlijk leiderschap

  Training-Persoonlijk-Leiderschap.jpgOm een goede leider te zijn is het belangrijk jezelf goed te kennen. In deze training leren deelnemers meer over hoe ze om kunnen gaan met hun kwaliteiten en kansen. Daarnaast biedt deze training een professionele structuur aan om bepaalde eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het ondernemerschap aan te leren. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Praktisch Logistiek Management

  logistiek managementVoor elk bedrijf is het belangrijk te weten wat en wanneer iets moet gebeuren en op welke wijze dat moet worden uitgevoerd. Deze training verschaft de deelnemers inzicht in logistieke verbetertrajecten, leiding geven en management, het opzetten van een logistieke afdeling en het bepalen en bewaken van de strategie. Een integrale benadering staat hierin ce... Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Presentatietechnieken

  Klantvriendelijkheid-nov-2011-147.jpgAls ondernemer of medewerker komt het regelmatig voor dat u iets moet presenteren.De training richt zich op het aanleren en verbeteren van presentatievaardigheden. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Professioneel Inkopen

  professioneel inkopen.pngInkopen is veel meer dan het doorlopen van het inkoopproces. Er is een scala van onderzoeken en modellen te noemen die ingaan op de verschillende aspecten die relevant zijn voor inkoop en de professionalisering daarvan. Deze training geeft inzicht daarin. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Project Management

  Project-mngt-IAMGOLD-okt-2011-103.jpgIn deze training krijgt de deelnemer de basisvaardigheden van projectmatig werken overgedragen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om projectmatig, resultaatgericht en kostenbesparend activiteiten uit te voeren, om binnen gestelde deadlines de gewenste resultaten te bereiken.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Project Schrijven

  juni-2012-024.jpgHet aanleren van vaardigheden om het project in een daarvoor bestemd format te vervatten. Hierdoor kan er projectmatig te werk worden gegaan middels methoden en technieken die internationaal aanvaardbaar zijn. De gewenste resultaten kunnen dan constant worden gemonitoord en geëvalueerd middels verschillende meetpunten. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Rapportagetechnieken

  Training-rapportagetechnieken-2012.jpgEen goed rapport schrijven, bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek, is een zware klus en wordt vaak uitgesteld. Deze training reikt de deelnemers technieken aan om systematisch te leren schrijven van introductie tot conclusive. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Secretariële vaardigheden

  secretariele vaardigheden.jpgHet doel van de training is het verwerven van meer inzicht in secretariële taken en het aanleren van de vaardigheden die secretaresses bij hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. Deze training ondersteunt uw functioneren als secretaresse op niveau met moderne kennis . De inhoud is breed opgezet en in het bijzonder bedoeld voor secretaresses met de ambi... Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Sociale vaardigheden en beroepshouding

  sociale vaardigheden.jpgOm een onderneming succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de medewerkers goed met elkaar omgaan. Deze training maakt de deelnemers bewust van positief gedrag door inzicht te krijgen in hun rol naar de anderen, waaronder de werkgever. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Succesvol onderhandelen

  onderhandelenOnderhandelen is een spel. Daarom is het handig de regels van dat spel te kennen. Onderhandelen doe je overal, op het werk, thuis en in de winkel. In deze training leren de deelnemers hoe ze op kunnen komen voor hun eigen belang zonder de relatie met de ander in gevaar te brengen. Er is veel ruimte voor interactie en voor het oefenen van onderhandelen via... Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Telefoontechnieken

  telefoontechnieken.jpgKennis en vaardigheden aanleren m.b.t het op de juiste manier afhandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Time Management

  Groepsfoto-training-time-management-te-Adron-Nickerie.jpgU er van bewust te maken dat u zich niet moet blindstaren op schema's voor tijdsbesteding in en om uw leven. U helpen te focussen op prioriteiten op resultaten die u belangrijk vindt. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Vergadertechnieken

  vergadertechnieken.jpgVergaderen is voor veel mensen een dagelijkse bezigheid. Toch gaat er veel mis tijdens vergaderingen. Deze training beoogt deelnemers, naast oefening in vergadertechnieken, de belangrijkste elementen die bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van verschillende modellen van vergaderingen voorkomen, aan te leren. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Verkooptechnieken

  diverse-foto's-336.jpgPraktisch alle bedrijven moeten het uiteindelijk hebben van de verkoop van producten of diensten. Deze training gaat over het vak van verkoper en geeft de deelnemer de basiskennis om een goede verkoper te worden. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Verpakking en Etikettering (Packaging & Labelling)

  verpakking en etiketteringMet de training Verpakking & Etikettering wordt beoogd de cursist de functies van verpakking in het productbeleid te laten begrijpen en de verpakking van het eigen product te verbeteren.  Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Voorlichting en PR

  Gesprekstechnieken-424.jpgHet stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publiekgroepen en doelgroepen. Lees meer »
  Terug naar top ↑

 • Voorraad- en magazijnbeheer

  training-voorraad-en-magazijn-tbv-CIC.jpgHet beheer van voorraden en een goed georganiseerd magazijn zijn belangrijk voor een onderneming. Deze training geeft de deelnemer kennis over onder andere voorraadcontrole en de optimalisatie van het magazijn. Lees meer »
  Terug naar top ↑

Activiteiten

 • Geen activiteiten op komst.

De SPWE als het gaat om het professioneel begeleiden en trainen van kleine ondernemers en starters