Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Trainingen

Trainingen

Methodologie

Bij alle SPWE trainingen maken de trainers gebruik van de"learning by doing"
methode met een participanten inbreng van 75 %. Dat wil zeggen dat de deelnemers nieuwe vaardigheden leren en inzicht verwerven die zij gedurende de training direct demonstreren. De trainingen zijn zeer interactief en praktisch en op de doelgroep afgestemd. Door middel van korte presentaties worden situaties die zich dagelijks voordoen weergegeven en krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen.

De trainers maken gebruik van de volgende trainingsmethoden:

 • Casestudies:
  Deze methode wordt gehanteerd om na te gaan of de deelnemers bij de oplossingsmodellen voor de casestudies gebruik maken van de aangereikte technieken, vaardigheden, kennis en inzichten
 • Discussiemethoden: Elke deelnemer wordt bij de discussies betrokken
 • Brainstormen: Bij de start van de training past de trainer de brainstormingsmethode toe om de mensen te stimuleren hun gedachten vrij te uiten
 • Oefeningen: Deelnemers krijgen praktische oefeningen waarbij zij hun bestaande ervaring en de nieuw aangeleerde kennis moeten gebruiken
 • Rollenspel: Door middel van een rollenspel krijgen de deelnemers op een praktische wijze inzicht en doen ze vaardigheden op


Toets:
Iedere training wordt afgesloten met een toetsing. Dit kan via het afleggen van een theoretische test of het maken van een werkstuk of actieplan. Slechts bij minimaal 80% participatie mag de deelnemer mee doen met de toetsing.

certificaatuitreiking-Training-Inzicht-in-het-financieelbeleid-van-ATM.jpg

Terugkomdag:
De participanten komen twee weken na de laatste lesdag weer bijeen om met de trainer te bespreken of zij hetgeen zij tijdens de training hebben geleerd ook in de praktijk hebben kunnen toepassen. Op deze dag krijgen de deelnemers de gelegenheid de training schriftelijk (anoniem) te evalueren en krijgen ze hun certificaat uitgereikt.

Service bij trainingen:
Naast het feit dat de SPWE garant staat voor gekwalificeerde en vooral ervaren trainers, is nog een aantal zaken in het inschrijfbedrag (lesgeld) opgenomen:

 • lesmateriaal (syllabus waaruit gewerkt wordt en toetswerk)
 • schrijfmateriaal (juristmap, schrijfblok, pen en potlood)
 • een certificaat (bij tenminste 80% aanwezigheid)
 • iedere lesdag een drankje
 • reminder voor de start van de training
 • reminder voor de terugkomdag
 • termijnbetaling bij lange trainingen (50% bij de inschrijving, de rest uiterlijk op de 5e lesdag)
 • reductie (vanaf de 2e training 10%)
 • hapje en drankje op de dag van certificaatuitreiking
 • reductie van 10% voor bedrijven met meer dan 3 inschrijvingen

Voor het inschrijfformulier klik hier.

Activiteiten

 • Geen activiteiten op komst.

De SPWE als het gaat om het professioneel begeleiden en trainen van kleine ondernemers en starters