Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Doelgroep

Doelgroep

Tot de doelgroep van de Stichting behoren kleine zelfstandigen en kleine ondernemers met maximaal 4 personen. Jongeren, vrouwen en gehandicapten zijn vanwege de kwetsbare positie geclassificeerd als prioriteitsgroepen in het armoede- werkgelegenheid- en werkloosheidsbeleid. Daarnaast zullen de kansarme gebieden met behulp van vooraf vastgestelde criteria worden geïdentificeerd. Op basis van de gangbare sociaal-economische kengetallen is merkbaar dat stimuleren van regio's een dringende vereiste is. Een specifieke groep die fundamenteel in het resocialisatie proces (ook een onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid) wordt opgenomen zijn ex-drugverslaafden. Het stimuleren van deze groepen (regio's zowel individuen) om een functionele bijdrage te leveren aan de groei van de kleinschalige sector zal middels voorlichtingsinstrumenten ter hand worden genomen.

Activiteiten

  • Geen activiteiten op komst.

De SPWE als het gaat om het professioneel begeleiden en trainen van kleine ondernemers en starters