Heerenstraat 40, Paramaribo | 472461 / 477020 / 472448
Over SPWE

Over SPWE

Over SPWE

Het fenomeen Armoede vormt wereldwijd voor vele overheden een groot probleem. Zij zien zich geplaatst tegen zowel een politiek-, financieel-economisch- en maatschappelijk vraagstuk, waarvoor oplossingen en vormen van aanpak gevonden moeten worden ter voorkoming van maatschappelijke problemen zoals: kinderarbeid, criminaliteit, jeugdprostitutie etc. Niet zelden is dit fenomeen de basis voor grote sociale onrusten die onder andere:

 1. de reeds fragiele economiën verder ontwrichten en
 2. politieke verhoudingen verstoren waardoor het zoeken en vinden van oplossingen haast onmogelijk is.

Overheden hebben er dus alle baat bij, gelet op het bovenstaande, om in hun respectieve landen oplossingen te vinden voor de armoede, dan wel tegen te gaan of te beteugelen. In dit kader biedt het ontwikkelen van een stuk beleid hiertoe mogelijkheden.

over spwe 2.jpg

Ook de Surinaamse overheid heeft met betrekking tot het armoede vraagstuk een stuk beleid ontwikkeld. Dit via het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) die hiertoe de navolgende instrumenten kan hanteren t.w:

 1. De dienst Arbeidsbemiddeling;
 2. Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling;
 3. Stichting Produktieve Werkeenheden;
 4. Het Sociaal Investeringsfonds;
 5. Afzet en exportboard;
 6. Raad voor het Cooperatie Wezen;
 7. Raad voor de Werkgelegenheid.

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) is een werkarm van het
Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) en heeft als doelstelling (zie missive 807/RvM van 4 december 1993 gewijzigd).

 1. Het creëren van productieve werkgelegenheid
 2. Het minimaliseren van de inkomensongelijkheid
 3. De bestrijding van armoede

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door het verzorgen van trainingen, het faciliëren, begeleiden en stimuleren van kleine ondernemers.

over spwe 3.jpg

Activiteiten

 • Geen activiteiten op komst.

Ondernemerschap kan ook aangeleerd worden